21/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Δ. Β. Παναγιωτάκος | Η κοινωνική διάσταση της επιδημιολογίας της καρδιαγγειακής νόσου την περίοδο της οικονομικής κρίσης

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

979,354 total
6,149 live
1,465 video
436,231 photo
Views:

ΟΛΥΜΠΙΑ | 16:00-18:00 Γ’ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE C’

Οικονομικά της υγείας
Πρόεδροι: Σ. Φούσας (Αθήνα), Κ. Τσιούφης (Αθήνα)
Health economics
Chairpersons: S. Foussas (Athens), K. Tsioufis (Athens)

Ελληνικό σύστημα υγείας. Αξιολόγηση της πρόσφατης
πορείας του, υπό το πρίσμα των διεθνών εξελίξεων –
Ν. Μανιαδάκης (Μ. Βρετανία)
Greek health system. Evaluation of the recent progress
of under the light of international developments –
N. Maniadakis (UK)

Η κοινωνική διάσταση της επιδημιολογίας της καρδιαγγειακής
νόσου την περίοδο της οικονομικής κρίσης –
Δ. Β. Παναγιωτάκος (Αθήνα)
The social dimension of cardiovascular epidemiology
of the economic crisis – D. Panagiotakos (Athens)

Ελληνική κρίση και επιπτώσεις στην υγεία –
Μ. Χειμώνας (Αθήνα)
Greek crisis and effects on health – M. Heimonas (Athens)

Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας στην υγεία. Ανταγωνιστές
ή συνοδοιπόροι; – Φ. Πατσουράκος (Αθήνα)
Public and private sector in health. Competitors
or companions? – F. Patsourakos (Athens)
Πλήρη φαρμακευτική περίθαλψη μέσα σε χαμηλό
προϋπολογισμό. Είναι εφικτή; – Θ. Τρύφων (Αθήνα)
Complete pharmaceutical care within low budget.
It is possible? – Th. Tryfon (Athens)

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.


 
Sort by Date | Views