21/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Αικατερίνη Βενετσιάνου | Εμπειρία από την ηλεκτρική ανάταξη κολπικής μαρμαρυγής ή κολπικού πτερυγισμού

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

976,562 total
6,149 live
1,037 video
434,674 photo
Views:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 14:00-15:00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ V
Συντονίστριες: Φαίδρα Ιωαννίδου, Δέσποινα Βούγια
1. Εμπειρία από την ηλεκτρική ανάταξη κολπικής μαρμαρυγής ή κολ-
πικού πτερυγισμού
Αικατερίνη Βενετσιάνου1, Θεοδώρα Κοττή1, Παναγιώτα Τσιμπούκα1,
Αγγελική Φουρνοδαύλου1, Δήμητρα Κουράκου1, Βασιλική Ασημακοπούλου1,
Δημήτριος Χρυσός2
1Νοσηλεύτρια, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ΓΠΝ Τρίπολης, 2Καρδιολόγος, Συ-
ντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ, Καρδιολογική Κλινική, ΓΠΝ Τρίπολης
2. Πρωτόκολλα τεκμηριωμένης κλινικής πρακτικής σε Καρδιολογική
Μονάδα
Παρασκευή Χριστοφή1, Νικόλαος Χριστοφόρου2, Δημήτριος Δημητρίου3,
Αικατερίνη Λαμπρινού4
1Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Α΄, ΓΝ Λεμε-
σού, 2Νοσηλευτικός Λειτουργός, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Α΄, ΓΝ Λεμεσού,
3Καρδιολόγος, Β΄ Διευθυντής Καρδιολογική Κλινική, ΓΝ Λεμεσού, 4Επίκουρος Κα-
θηγήτρια MSc, PhD, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογι-
κό Πανεπιστήμιο Κύπρου
3. Διακαθετηριακή (διαδερμική) εμφύτευση βιολογικών αορτικών βαλ-
βίδων
Βαρβάρα Παπαδοπούλου1, Αντώνιος Κωνσταντινίδης2
1Νοσηλεύτρια MSc, Μονάδα Εμφραγμάτων, ΓΝΘ «Παπαγεωργίου», 2Νοσηλευτής,
Αναπληρωτής Προϊστάμενος, Μονάδα Εμφραγμάτων, ΓΝΘ «Παπαγεωργίου»
4. Διαχείριση ασθενούς με Σύνδρομο Hurler και θεραπευτική αντιμε-
τώπιση
Πηνελόπη Κατωπόδη, Αναστασία Κοζαμάνη
Νοσηλεύτρια, Καρδιολογική Κλινική, ΩΚΚ
5. Το αλάτι στο τραπέζι μας: η καθημερινή συνήθεια που επηρεάζει
την αρτηριακή πίεση
Βαρεζίνα Ζούλια1, Μαρία Στέλλα Βογιατζόγλου1, Ζωή Λαγουτάρη2,
Μανούσος Φρατζεσκάκης3, Αλεξάνδρα Αγγελοπούλου4, Μαρία Κάπελλα5
1Νοσηλεύτρια MSc, Μονάδα Στεφανιαίας Νόσου, Α΄ Καρδιολογική Κλινική Πανε-
πιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», 2Νοσηλεύτρια, Μονάδα Στεφανιαίας Νό-
σου, Α΄ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», 3Νο-
σηλευτής, ΚΥ Μήλου, 4Νοσηλεύτρια MSc (c), Προϊσταμένη, Μονάδα Στεφανιαίας
Νόσου, Α΄ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»,
5Νοσηλεύτρια MSc, PhD, Διευθύντρια, Νοσηλευτική Υπηρεσία, ΓΝΑ «Ιπποκρά-
τειο»
6. Ο ρόλος του νοσηλευτή στην υποστήριξη του ασθενούς μετά την
ανάνηψη
Νικόλαος Σόντης1, Γεωργία Μόνικα Κωστανάσιου2, Σωτηρία Γιάννου3
1Νοσηλευτής, MSc, Καρδιολογική Εντατική Μονάδα, ΠΓΝ Ιωαννίνων, 2Νοσηλεύ-
τρια MSc, Kαρδιολογική Εντατική Μονάδα, ΠΓΝ Ιωαννίνων, 3Νοσηλεύτρια MSc,
Προϊσταμένη, Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, ΠΓΝ Ιωαννίνων

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.


 
Sort by Date | Views