21/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Μ. Ιωαννίδης | Η θέση της υπερηχογραφίας στην καρδιακή ανακοπή

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

789,595 total
6,149 live
737 video
346,558 photo
Views:

ΒΕΡΓΙΝΑ | 13:30-14:30 B’ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE B’
Νέες κατευθυντήριες οδηγίες 2015 Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης ERC
Πρόεδροι: Γ. Λάτσιος (Αθήνα), Μ. Ιωαννίδης (Κύπρος)
New ERC guidelines 2015
Chairpersons: G. Latsios (Athens), M. Ioannidis (Cyprus)

13:30-13:15 Βασική ΚΑΡΠΑ (BLS) – Ν. Νικολάου (Αθήνα)
BLS – N. Nikolaou (Athens)

13:15-13:30 Η θέση της υπερηχογραφίας στην καρδιακή ανακοπή – Μ. Ιωαννίδης (Κύπρος)
The significance of echocardiography in heart attack – M. Ioannidis (Cyprus)

13.30-13.45 Συζήτηση / Discussion

 
Sort by Date | Views

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.