21/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Γ. Γιαννακούλας | Σύνδρομο Eisenmenger. Νέα δεδομένα στη σταδιοποίηση κινδύνου και στη θεραπεία

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

978,252 total
6,149 live
1,032 video
435,735 photo
Views:

ΙΛΙΣΣΟΣ | 13:00-14:00 Γ’ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE C’
Πνευμονική υπέρταση
Πρόεδροι: Ε. Αδαμοπούλου (Αθήνα), Α. Μαγγίνας (Αθήνα)
Pulmonary Hypertension
Chairpersons: E. Adamopoulou (Athens), A. Magginas (Athens)

13:00-13:10 Απεικόνιση της δεξιάς καρδιάς στην πνευμονική
υπέρταση – Γ. Χαλικιάς (Αλεξανδρούπολη)
MRI of right heart in pulmonary hypertension –
G. Chalikias (Alexandroupoli)

13:10-13:20 Από την οξεία πνευμονική εμβολή στη χρόνια θρομβοεμβολική
πνευμονική υπέρταση – Ε. Δεμερούτη (Αθήνα)
From acute pulmonary embolism to chronic thromboembolic
pulmonary hypertension – E. Demerouti (Athens)

13:20-13:30 Σύνδρομο Eisenmenger. Νέα δεδομένα στη σταδιοποίηση
κινδύνου και στη θεραπεία – Γ. Γιαννακούλας (Θεσσαλονίκη)
Eisenmerger syndrome. New data in staging
and treatment – G. Giannakoulas (Thessaloniki)

13:30-13:40 Φαρμακοθεραπεία στην πνευμονική αρτηριακή υπέρταση.
Αρχική ή διαδοχική συνδυαστική θεραπεία – Α. Άνθη (Αθήνα)
Drug treatment in pulmonary arterial hypertension. Concurrent
or sequential combinational therapy – A. Anthi (Athens)

13:40-14:00 Συζήτηση / Discussion

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.


 
Sort by Date | Views