21/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Α. Σ. Αντωνόπουλος | Ο αγγειακός φαινότυπος σε ασθενείς με εκτασία των στεφανιαίων αγγείων: μια μελέτη ασθενών μαρτύρων

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

980,495 total
6,149 live
853 video
436,706 photo
Views:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 11:30-11:45 ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE Μελέτες καρδιαγγειακής ασφάλειας στον σακχαρώδη διαβήτη – Ν. Κατσίκη (Θεσσαλονίκη) Studies of cardiovascular safety in diabetes – N. Katsiki (Thessaloniki) Παρουσίαση 6 περιλήψεων / Presenting 6 abstracts

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.


 
Sort by Date | Views