21/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Α. Μελιδώνης | Κλασσικές και νέες αντιδιαβητικές αγωγές και καρδιαγγειακές επιπτώσεις

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

905,809 total
6,149 live
799 video
398,342 photo
Views:

ΒΕΡΓΙΝΑ | 11:30-12:45 H Καρδιολογία συναντά τη Διαβητολογία
Πρόεδροι: Γ. Δημητριάδης (Αθήνα), Χ. Πίτσαβος (Αθήνα)
Cardiology meets Diabetology
Chairpersons: G. Dimitriadis (Athens), Ch. Pitsavos (Athens)

11:30-11:45 Σακχαρώδης διαβήτης: Διάγνωση, παραπομπή στο διαβητολόγο – Β. Λαμπαδιάρη(Αθήνα)
Diabetes: Diagnosis, referral to the diabetologist – V. Lambadiari (Athens)

11:45-12:00 Διερεύνηση στεφανιαίας νόσου με ασυμπτωματικό διαβητικό ασθενή – Κ. Αζναουρίδης (Αθήνα)
Investigation of coronary artery disease in the asymptomatic diabetic patient – K. Aznaouridis (Athens)

12:00-12:15 Επιλογή αντιδιαβητικής αγωγής – Ν. Τεντολούρης (Αθήνα)
Selection of antidiabetic treatment – N. Tentolouris (Athens)

12:00-12:15 Κλασσικές και νέες αντιδιαβητικές αγωγές και καρδιαγγειακές επιπτώσεις – Α. Μελιδώνης (Αθήνα)
Classic and novel antidiabetic drugs and cardiovascular effects – A. Melidonis (Athens)

12:15-12:30 Συζήτηση / Discussion

 
Sort by Date | Views

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.