21/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Ε. Πράππα | Ανεξήγητη βραδυκαρδία με ή χωρίς διαταραχές κολποκοιλιακής αγωγής: Τι μπορεί να κρύβει;

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

978,133 total
6,149 live
1,111 video
435,662 photo
Views:

ΙΛΙΣΣΟΣ | 11:30-13:00 Β’ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE B’
Μυοκαρδιοπάθειες
Πρόεδροι: Α. Αναστασάκης (Αθήνα), Γ. Ευθυμιάδης
(Θεσσαλονίκη)
Cardiomyopathies
Chairpersons: A. Anastassakis (Athens), G. Efthymiadis
(Thessaloniki)
11:30-11:45 Ανεξήγητη βραδυκαρδία με ή χωρίς διαταραχές
κολποκοιλιακής αγωγής: Τι μπορεί να κρύβει; –
Ε. Πράππα (Αθήνα)
Unexplained bradycardia with or without atrioventricular
conduction defect – E. Prapa (Athens)
11:45-12:00 Κοιλιακές αρρυθμίες σε ασθενείς με οριακό κλάσμα εξώθησης
και φυσιολογικά στεφανιαία: Ποιό είναι το υπόστρωμα και
ποιά η πρόγνωση; – Δ. Παρχαρίδου (Θεσσαλονίκη)
Ventricular arrhythmia in patients with borderline ejection
fraction and normal coronary arteries: What is the
substrate and prognosis – D. Parcharidou (Thessaloniki)
12:00-12:15 Καρδιακές εκδηλώσεις σε νευρολογικά νοσήματα –
Β. Βλαγκούλη (Αθήνα)
Cardiac manifestations in neurological diseases –
V. Vlagkouli (Athens)
12:15-12:30 Μυοκαρδιοπάθειες με υψηλές τιμές τροπονίνης –
Κ. Ριτσάτος (Αθήνα)
Cardiomyopathies with high troponine – K. Ritsatos (Athens)
12:30-12:45 Σε ποιές περιπτώσεις είναι απαραίτητος ο γενετικός
έλεγχος; – Ξ. Κοτσακά (Αθήνα)
When is it necessary to run genetic testing? – X. Kotsaka (Athens)
12:45-13:00 Συζήτηση / Discussion

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.


 
Sort by Date | Views