21/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Ν. Καυκάς | Επεμβατική εκτίμηση στεφανιαίας νόσου: Μορφολογική λειτουργική ή και τα δύο;

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

840,409 total
6,149 live
743 video
369,845 photo
Views:

ΙΛΙΣΣΟΣ | 10:15-11:00 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / LECTURES
Πρόεδροι: Γ. Τσίγκας (Πάτρα), Ι. Χλωρογιάννης (Αθήνα)
Chairmen: G. Tsigkas (Patra), I. Chloroyiannis (Athens)

Εκτίμηση στεφανιαίας ροής και μικροαγγειακής
κυκλοφορίας στη χρόνια στεφανιαία νόσο –
Γρ. Παυλίδης (ΗΠΑ)
Assessment of coronary and microvascular flow in chronic
coronary artery disease – Gr. Pavlides (USA)

Επεμβατική εκτίμηση στεφανιαίας νόσου: Μορφολογική
λειτουργική ή και τα δύο; – Ν. Καυκάς (Αθήνα)
Invasive assessment of coronary heart disease:
Morphological functional or both? – N. Kafkas (Athens)

 
Sort by Date | Views

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.