21/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Χ. Ντέλλος | Καρδιολογία εντός ευρωπαϊκών guidelines και ελληνικής πραγματικότητας

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

978,097 total
6,149 live
4,811 video
435,647 photo
Views:

ΒΕΡΓΙΝΑ | 09:30-10:30 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / LECTURES
Πρόεδροι: Δ. Μπάμπαλης (Αθήνα), Δ. Χρυσός (Τρίπολη)
Chairpersons: D. Bampalis (Athens), D. Chryssos (Tripoli)

Εμμηνόπαυση και υπέρταση – Θ. Μακρής (Αθήνα)
Menaupose and hypertension – Th. Makris (Athens)

Καρδιολογία εντός ευρωπαϊκών guidelines και ελληνικής
πραγματικότητας – Χ. Ντέλλος (Αθήνα)

Cardiology under the auspices of the European guidelines
and the Greek reality – Ch. Ntellos (Athens)

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.


 
Sort by Date | Views