21/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Α. Καρτάλης | Ασθενείς χαμηλού κινδύνου με προκάρδιο άλγος στα επείγοντα περιστατικά. Σύγχρονη θεώρηση

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

980,401 total
6,149 live
1,165 video
436,621 photo
Views:

ΟΛΥΜΠΙΑ | 09:30-11:00 Α΄ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE A’

Στεφανιαία νόσος
Πρόεδροι: Α. Πολυδώρου (Αθήνα), Σ. Χατζημιλτιάδης
(Θεσσαλονίκη)
Coronary disease
Chairpersons: A. Polydorou (Athens), S. Chatzimiltiadis
(Thessaloniki)

09:30-09:45 Υπάρχουν διαφορές στη στεφανιαία νόσο μεταξύ ανδρών
και γυναικών; – Σ. Βαϊνά (Αθήνα)
Are there gender differences in coronary artery disease? –
S. Vaina (Athens)

09:45-10:00 Ασθενείς χαμηλού κινδύνου με προκάρδιο άλγος στα επείγοντα
περιστατικά. Σύγχρονη θεώρηση – Α. Καρτάλης (Χίος)
Low risk patients with chest pain at the ER. Modern
perspective – A. Kartalis (Chios)

10:00-10:15 Στεφανιαία νόσος σε διαβητικούς και νεφροπαθείς.
Τί πρέπει να προσέχουμε – Α. Καούκης (Αθήνα)
Coronary artery disease in diabetic and renal patients.
What should we look for? – A. Kaoukis (Athens)

10:15-10:30 Στεφανιαία νόσος στους υπερήλικες. Τι αλλάζει; –
Ε. Τσαγάλου (Αθήνα)
Coronary disease in the elderly. What changes? –
E. Tsagalou (Athens)

10:30-10:45 Ανθεκτική στηθάγχη. Πώς την διερευνούμε και μέχρι
πού προχωράμε στην αντιμετώπιση – Α. Δ. Μαυρογιάννη
(Θεσσαλονίκη)
Resistant angina. How to investigate and how far to procceed
with treatment? – A. D. Mavroyianni (Thessaloniki)


Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.


 
Sort by Date | Views