21/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Θ. Μακρής | Εμμηνόπαυση και υπέρταση

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

882,048 total
6,149 live
970 video
386,764 photo
Views:

ΒΕΡΓΙΝΑ | 09:30-10:30 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / LECTURES
Πρόεδροι: Δ. Μπάμπαλης (Αθήνα), Δ. Χρυσός (Τρίπολη)
Chairpersons: D. Bampalis (Athens), D. Chryssos (Tripoli)

Εμμηνόπαυση και υπέρταση – Θ. Μακρής (Αθήνα)
Menaupose and hypertension – Th. Makris (Athens)

Καρδιολογία εντός ευρωπαϊκών guidelines και ελληνικής
πραγματικότητας – Χ. Ντέλλος (Αθήνα)

Cardiology under the auspices of the European guidelines
and the Greek reality – Ch. Ntellos (Athens)

 
Sort by Date | Views

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.