21/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Ι. Παρίσης | Διαχείριση ασθενούς με καρδιακή ανεπάρκεια και κατάθλιψη

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

801,965 total
6,149 live
1,865 video
352,445 photo
Views:

ΙΛΙΣΣΟΣ | 08:45-10:15 Α’ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE A’
Καρδιακή ανεπάρκεια. Συνοσηρότητες στην καρδιακή ανεπάρκεια

Πρόεδροι: Δ. Σταμάτης (Αθήνα), Μ. Τσελεντάκης (Θεσσαλονίκη)
Heart failure. Comorbidities in heart failure
Chairpersons: D. Stamatis (Athens), M. Tselentakis
(Thessaloniki)

08:45-09:00 Καρδιακή ανεπάρκεια και υπνική άπνοια – Α. Κίτσιου (Αθήνα)
Heart failure and sleep apnea – A. Kitsiou (Athens)
09:00-09:15 Συνύπαρξη καρδιακής ανεπάρκειας και νεφρικής νόσου.
Επιδημιολογία και διαχείριση ασθενών – Γ. Γιαμούζης (Λάρισα)
Coexistence of heart failure and renal disease. Epidemiology
and patient management – G. Giamouzis (Larissa)
09:15-09:30 Οι πνεύμονες στην καρδιακή ανεπάρκεια –
Α. Αυγεροπούλου (Αθήνα)
The lungs in heart failure – A. Avgeropoulou (Athens)
09:30-09:45 Διαχείριση ασθενούς με καρδιακή ανεπάρκεια
και κατάθλιψη – Ι. Παρίσης (Αθήνα)
Treating patient with heart failure and depression –
I. Parissis (Athens)
09:45-10:00 Διαχείριση ασθενούς με καρδιακή ανεπάρκεια και
στυτική δυσλειτουργία – Δ. Καρατζάς (Αθήνα)
Treating patient with heart failure and erectile
dysfunction – D. Karatzas (Athens)
10:00-10:15 Συζήτηση / Discussion 
Sort by Date | Views

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.