21/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Π. Κούκη | Γενικές αρχές αντιμετώπισης του ασθενούς με βαριά αιμορραγία

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

978,106 total
6,149 live
1,117 video
435,654 photo
Views:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 08:30-10:
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE
Διαχείριση αιμορραγικών επιπλοκών και αιμορραγικού κινδύνου
υπό χρόνια αντιπηκτική αγωγή: Ένα κείμενο συμφωνίας της
Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και 8 συναφών με το
αντικείμενο Ελληνικών επιστημονικών εταιρειών
Πρόεδροι:Σ. Κωνσταντινίδης (Αλεξανδρούπολη),  Κ. Τσιούφης  (Αθήνα), Σ. Φούσας (Αθήνα)
Management of bleeding complications and hemorrhagic
risk on chronic anticoagulation therapy: a consensus
statement of the Greek Society of Cardiology and 8 related
to the subject Greek scientific societies
Chairpersons: S. Konstantinidis (Alexandroupolis), K. Tsioufis  (Athens), S. Foussas  (Athens)

Βραχείες Εισηγήσεις
Γενικές αρχές αντιμετώπισης του ασθενούς
με βαριά αιμορραγία – Π. Κούκη (Αθήνα)
Διαχείριση παραγόντων αναστροφής και αντιδότων – Σ. Κωνσταντινίδης (Αλεξανδρούπολη)
Εκτίμηση αιμορραγικού κινδύνου και μέτρα πριν από επείγον χειρουργείο – Ο. Κατσαρού (Αθήνα)
Εκτίμηση αιμορραγικού κινδύνου και προετοιμασία για
προγραμματισμένο χειρουργείο –
Κ. Γ. Τούτουζας (Αθήνα)
Ειδικοί Σχολιαστές στο πάνελ:
Διαχείριση αιμορραγικών επιπλοκών και κινδύνου
στη Νευρολογία – Γ. Τσιβγούλης (Αθήνα)
Ορθοπεδική και Τραυματολογία– Σ. Σουρμελής (Αθήνα)
Γαστρεντερολογία– Ν. Βιάζης (Αθήνα)
Καρδιολογία– Κ.Τσιούφης(Αθήνα)
Εντατική Θεραπεία– Β.Μπέκος (Αθήνα)
Αγγειοχειρουργική– Θ.Παπάς(Αθήνα)Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.


 
Sort by Date | Views