20/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Σ. Φούσας | Οξέα στεφανιαία σύνδρομα που δε συμμετέχουν στις πολυκεντρικές μελέτε

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

978,251 total
6,149 live
928 video
435,735 photo
Views:

17:40 – 18:45 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / LECTURES
Πρόεδροι: Χ. Μπουντούλας (ΗΠΑ), Γ. Παρχαρίδης
(Θεσσαλονίκη)
Chairpersons: H. Boudoulas (USA), G. Parcharidis
(Thessaloniki)
Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν –
Ι. Καλλικάζαρος (Αθήνα)
An ounce of prevention is worth a pound of cure –
I. Kallikazaros (Athens)
Η Καρδιολογία μετά από 20 χρόνια – Κ. Τσιούφης (Αθήνα)
Cardiology 20 years later – K. Tsioufis (Athens)
Οξέα στεφανιαία σύνδρομα που δε συμμετέχουν στις
πολυκεντρικές μελέτες – Σ. Φούσας (Αθήνα)
Acute coronary syndromes not included in multicenter
trials – S. Foussas (Athens)

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.


 
Sort by Date | Views