20/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | K. Tsioufis | Η Καρδιολογία μετά από 20 χρόνια

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

764,167 total
6,149 live
1,526 video
334,398 photo
Views:

17:40 – 18:45 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / LECTURES
Πρόεδροι: Χ. Μπουντούλας (ΗΠΑ), Γ. Παρχαρίδης
(Θεσσαλονίκη)
Chairpersons: H. Boudoulas (USA), G. Parcharidis
(Thessaloniki)
Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν –
Ι. Καλλικάζαρος (Αθήνα)
An ounce of prevention is worth a pound of cure –
I. Kallikazaros (Athens)
Η Καρδιολογία μετά από 20 χρόνια – Κ. Τσιούφης (Αθήνα)
Cardiology 20 years later – K. Tsioufis (Athens)
Οξέα στεφανιαία σύνδρομα που δε συμμετέχουν στις
πολυκεντρικές μελέτες – Σ. Φούσας (Αθήνα)
Acute coronary syndromes not included in multicenter
trials – S. Foussas (Athens)

 
Sort by Date | Views

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.