20/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | E. Tzatzaki | Can B-type natriuretic peptide (BNP) levels predict rhythm disturbances after TAVR

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

903,327 total
6,149 live
1,055 video
396,943 photo
Views:

17:45-19:00

Επεμβατική Καρδιολογία στη δομική καρδιοπάθεια

Πρόεδροι: Π. Δάρδας (Θεσσαλονίκη), Ε. Πισιμίσης (Αθήνα)
Interventional Cardiology in structural heart disease
Chairpersons: P. Dardas (Thessaloniki), E. Pissimisis
(Athens)

17:45-18:00 ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE

Ο ρόλος των υπερήχων στο αιμοδυναμικό εργαστήριο –
Κ. Αγγέλη (Αθήνα)
The role of ultrasound in the cath lab – K. Aggeli (Athens)

Παρουσίαση 6 περιλήψεων / Presentation of 6 abstracts

35 / Πενταετής κίνδυνος θνησιμότητας και διπλή
αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία μετά την διακαθετηριακή
εμφύτευση αορτικής βαλβίδας
Μ. Λάβδα, Ε. Βαβουρανάκης, Θ. Παπαϊωάννου,
Κ. Καλογεράς, Α. Μ. Κολοκάθης, Λ. Λάβδα, Ε. Μπέη,
Μ. Καριώρη, Δ. Βραχάτης, Ο. Κατσαρού, Δ. Τούσουλης
Ιπποκράτειο Πανεπιστημιακή Γενικό Νοσοκομείο,
Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Αθήνα

36 / Clinical outcomes after transcatheter aortic valve
implantation for severe aortic stenosis: survival and
quality of life assessment
M. Papafaklis, S. Adali, S. Sioros, D. Nikas, S. Sismanidis,
M. Peroulis, S. Mitsiadis, C. Katsouras, I. Goudevenos,
L. Michalis
University Hospital of Ioannina

37 / Can B-type natriuretic peptide (BNP) levels predict
rhythm disturbances after TAVR
E. Tzatzaki, G. Koumoukeli, I. Fekos, D. Palaiologos,
I. Iakovou
Onassis Cardiac Surgery Center,
1st Catheterization Laboratory, Athens, Greece

38 / Ιατρογενές σύνδρομο Lutembacher μετά από
διαδερμική βαλβιδοπλαστική της μιτροειδούς βαλβίδας
Χ. Νικολαΐδου, Θ. Καραμήτσος, Ι. Τζιάτζιος,
Σ. Χατζημιλτιάδης, Χ. Καρβούνης
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Καρδιολογική
Κλινική, Θεσσαλονίκη

39 / Οι βιοπροσθετικές αορτικές βαλβίδες ταχείας
έκπτυξης στην αντιμετώπιση της σοβαρής αορτικής
στένωσης σε ασθενείς υψηλού χειρουργικού κινδύνου:
παρουσίαση της πρώτης σειράς ασθενών στην Ελλάδα
Β. Κόλλιας, Σ. Ματιάτου, Δ. Αγγουράς
Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ,
Καρδιοχειρουργική Κλινική

40 / Συσχέτιση του ‘δείκτη αληθούς κάλυψης’ μετά
διαδερμική εμφύτευση αορτικής βαλβίδας με τη
βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη αορτική ανεπάρκεια.
Ένας νέος δείκτης
Κ. Καλογεράς, Μ. Βαβουρανάκης, Μ. Λάβδα,
Α. Μ. Κολοκάθης, Θ. Παπαϊωάννου, Ε. Οικονόμου,
Δ. Βραχάτης, Κ. Μόλντοβαν, Μ. Καριώρη, Ο. Κατσαρού,
Σ. Βαϊνά, Γ. Λάζαρος, Γ. Σιάσος, Δ. Τούσουλης.
Ιπποκράτειο Πανεπιστημιακή Γενικό Νοσοκομείο,
Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Αθήνα

 
Sort by Date | Views

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.