20/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Λ. Πουλημένος | Εκτίμηση των ασθενών με στένωση αορτικής βαλβίδας πριν την αντικατάσταση (χειρουργική ή διαδερμική

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

840,474 total
6,149 live
1,153 video
369,884 photo
Views:

17:00-18:30 ΣΤ’ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE F’
Ηχωκαρδιολογία
Πρόεδροι: Σ. Χαντανής (Αθήνα), Θ. Ψαρρός (Αθήνα)
Echocardiography
Chairpersons: St. Chantanis (Athens), Th. Psarros (Athens)

17:00-17:15 Δοκιμασίες φόρτισης στην αορτική στένωση. Πότε και πώς – Α. Θεοδόσης – Γεωργιλάς (Αθήνα)
Stress testing in aortic stenosis. When and how? A. Theodosis – Georgilas (Athens)

17:15-17:30 Ανεπάρκεια μιτροειδούς στον ασθενή με σοβαρή στένωση αορτικής βαλβίδας – Ι. Αλεξανιάν (Αθήνα)
Mitral regurgitation in patient with severe aortic stenosis – I. Alexanian (Athens)

17:30-17:45 Η αορτική στένωση χαμηλής ροής στην εποχή της TAVR – Γ. Νικήτας (Αθήνα)
Low-flow aortic stenosis in the TAVR era – G. Nikitas (Athens)

17:45-18:00 Εκτίμηση των ασθενών με στένωση αορτικής βαλβίδας πριν την αντικατάσταση (χειρουργική ή διαδερμική) – Λ. Πουλημένος (Αθήνα)
Evaluation of patients with aortic valve stenosis before replacement (surgical or percutaneous) – L. Poulimenos (Athens)

18:00-18:15 Eνδοκαρδίτιδα μετά από ΤAVR – Υπάρχει; – Η. Καραμπίνος (Αθήνα)
Endocarditis following TAVR – Does it exist? – E. Karambinos (Athens)

18:15-18:30 Συζήτηση / Discussion


 
Sort by Date | Views

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.