20/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Γ. Ρουσσάκης | Καρδιαγγειακή απεικόνιση σε ογκολογικούς ασθενείς: εφαρμογές και προοπτικές

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

979,330 total
6,149 live
1,025 video
436,221 photo
Views:

ΒΕΡΓΙΝΑ | ΠΕΜΠΤΗ 20 ΟΚΤΩBΡΙΟΥ 2016 / THURSDAY, OCTOBER 20th 2016 ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΕΡΓΙΝΑ / ROOM VERGINA 09:00-16:00 22o Νοσηλευτικό Συνέδριο 22nd Nursing Congress 15:30-16:00 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS 16:00-17:30 Α’ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE A’ Απεικονιστικές τεχνικές Πρόεδροι: K. Αναγνωστόπουλος (Αθήνα), Δ. Κετίκογλου (Θεσσαλονίκη) Imaging techniques Chairpersons: K. Anagnostopoulos (Athens), D. Ketikoglou (Thessaloniki) 16:00-16:15 Αθλητική καρδιά και προηγμένη καρδιαγγειακή απεικόνιση – Κ. Τσοβόλας (Αθήνα) Athletes’ heart and advanced cardiovascular imaging – K. Tsovolas (Athens) 16:15-16:30 Εκτίμηση της δεξιάς κοιλίας με μαγνητική τομογραφία καρδιάς – Θ. Καραμήτσος (Θεσσαλονίκη) Evaluation of right ventricle with MRI – Th. Karamitsos (Thessaloniki) 16:30-16:45 Έχει θέση η μαγνητική τομογραφία καρδιάς στην εκτίμηση των ασθενών με βαλβιδοπάθειες; – Ν. Αλεξόπουλος (Αθήνα) Is MRI valuable in assessing patients with valvular disease? – N. Alexopoulos (Athens) 16:45-17:00 Αξονική στεφανιογραφία – εφαρμογές και περιορισμοί – Σ. Κυρζόπουλος (Αθήνα) CT coronary angiography – applications and restrictions – S. Kyrzopoulos (Athens) 37o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 56 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 20 ΟΚΤΩBΡΙΟΥ 2016 / THURSDAY, OCTOBER 20th 2016 ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΕΡΓΙΝΑ / ROOM VERGINA 17:00-17:15 Καρδιαγγειακή απεικόνιση σε ογκολογικούς ασθενείς: εφαρμογές και προοπτικές – Γ. Ρουσσάκης (Αθήνα) Cardiovascular imaging in oncology patients – applications and perspectives – G. Roussakis (Athens) 17:15-17:30 MRI: συμβατές εμφυτεύσιμες συσκευές. Πολυτέλεια ή αναγκαιότητα – Σ. Μαυρογένη (Αθήνα) MRI: compatible implantable devices. Luxury or necessity? – S. Mavrogeni (Athens) 17:30-18:45 Β’ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE B’ Καρδιοχειρουργική Πρόεδροι: Ε. Αποστολάκης (Ιωάννινα), Μ. Χούρη (Αθήνα) Cardiac surgery Chairpersons: E. Apostolakis (Ioannina), M. Khoury (Athens) 17:30-17:40 Λειτουργική ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας. Νεότερα δεδομένα – Ε. Παττακός (Αθήνα) Functional mitral regurgitation. New data – E. Pattakos (Athens) 17:40-17:50 Στεφανιαία ενδαρτηρεκτομή για διάχυτη στεφανιαία νόσο – Δ.Ι. Νίκας (Αθήνα) Coronary endarterectomy for diffuse coronary artery disease – D.Ι. Nikas (Athens) 17:50-18:00 Σύγχρονη αντιμετώπιση στα οξέα αορτικά σύνδρομα – Σ. Σισμανίδης (Ιωάννινα) Current treatment strategies in acute aortic syndromes – S. Sismanidis (Ioannina) 37th PANHELLENIC CONGRESS OF CARDIOLOGY 57 ΠΕΜΠΤΗ 20 ΟΚΤΩBΡΙΟΥ 2016 / THURSDAY, OCTOBER 20th 2016 ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΕΡΓΙΝΑ / ROOM VERGINA 18:00-18:10 Αρτηριακά μοσχεύματα. Αλήθειες και μύθοι – Στ. Συμινελάκης (Ιωάννινα) Arterial grafts: truths and hype – S. Syminelakis (Ioannina) 18:10-18:20 Ανευρύσματα κοιλιακής αορτής. Χειρουργική ή ενδαγγειακή αντιμετώπιση; – Κ. Φίλης (Αθήνα) Abnominal aorta aneurysm. Surgical or endovascular treatment? – K. Filis (Athens) 18:20-18:30 Ενδοκαρδίτιδα, χειρουργική αντιμετώπιση – Γ. Οικονομόπουλος (Αθήνα) Endocarditis, surgical approach – G. Oikonomopoulos (Athens) 18:30-18:45 Συζήτηση 19:00-20:30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ / OPENING CEREMONY

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.


 
Sort by Date | Views