20/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Φ. Τρυποσκιάδης | Καρδιακή ανεπάρκεια και στεφανιαία νόσος

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

816,371 total
6,149 live
850 video
358,824 photo
Views:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 17:00 – 17:40 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / LECTURES
Πρόεδροι: Δ. Κρεμαστινός (Αθήνα), Χ. Στεφανάδης (Αθήνα)
Chairpersons: D. Kremastinos (Athens), Ch. Stefanadis
(Athens)
Καρδιακή ανεπάρκεια και στεφανιαία νόσος –
Φ. Τρυποσκιάδης (Λάρισα)
Heart failure and coronary heart disease –
F. Tryposkiadis (Larissa)
Οι νέοι ορίζοντες στην Καρδιολογία – Δ. Τούσουλης (Αθήνα)
New horizons in Cardiology – D. Tousoulis (Athens)

 
Sort by Date | Views

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.