20/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Χρ. Μιλτιάδης | Νυχτερινή τρισεβδομαδιαία μακράς διαρκείας (7 ωρών) on line αι- μοδιαδιήθηση (OL-HDF) σε μετά αραίωση στο κέντρο: εκτίμηση των μεταβολών της αρτηριακής πίεσης κατά τη μετάβαση από συμβατι- κής διάρκειας (4 ωρών) πρόγραμμα

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

978,058 total
6,149 live
1,079 video
435,619 photo
Views:

ΒΕΡΓΙΝΑ | 15:00-16:00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙV
Συντονίστριες: Ιωάννα Κασσικού, Μαρία Χατζοπούλου

1. Διερεύνηση απόψεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σχε-
τικά με το επισκεπτήριο σε Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης
Καρδιοπαθών και σε Καρδιολογική Κλινική
Δέσποινα Βούγια1, Κυριακή Μακρογαμβράκη2, Μιχαήλ Ροβίθης3
1Νοσηλεύτρια, Προϊσταμένη Καρδιολογική Κλινική, ΠΑΓΝΗ, 2Νοσηλεύτρια, Προϊστα-
μένη ΜΕΠΚ, ΠΑΓΝΗ, 3Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΑΤΕΙ Ηρακλείου

2. Συσχέτιση προγράμματος διακοπής καπνίσματος, υποβοηθούμε-
νου από ηλεκτρονικό τσιγάρο, με βελτίωση της αορτικής ελαστικό-
τητας: μια τυχαιοποιημένη μελέτη διασταυρούμενης μετάβασης
Ιγνάτιος Οικονομίδης1, Καλλιρόη Κουρέα2, Δημήτριος Βλαστός3, Στέφανος Βλάχος4,
Γαβριέλλα Κωστέλλη5, Ελένη Τριανταφυλλίδη6, Ιωάννης Λεκάκης7
1Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλι-
νική, ΠΓΝ «Αττικόν», 2Πανεπιστημιακός Υπότροφος, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδι-
ολογική Κλινική, Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος, ΠΓΝ «Αττικόν», 3Ειδικευόμενος
Χειρουργικής, Επιστημονικός Συνεργάτης, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλι-
νική, ΠΓΝ «Αττικόν», 4Επιστημονικός Συνεργάτης, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολο-
γική Κλινική, ΠΓΝ «Αττικόν», 5Νοσηλεύτρια ΤΕ, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική, ΠΓΝ «Αττικόν», 6Επιμελήτρια Α΄, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλι-
νική, ΠΓΝ «Αττικόν», 7Καθηγητής Καρδιολογίας, Διευθυντής, Β΄ Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική, ΠΓΝ «Αττικόν»

3. Καρδιοτοξικότητα χημειοθεραπευτικών φαρμάκων
Άννα Ιμπρισίμη1, Δάφνη Μαυροπούλου1, Ελένη Καλαϊτζή2
1Νοσηλεύτρια, Δ΄ Παθολογική Κλινική, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», 2Νοσηλεύτρια, Προϊ-
σταμένη Δ΄ Παθολογική Κλινική, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»

4. Στοματική υγιεινή και λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα: νοσηλευτική πα-
ρέμβαση και πρόληψη
Θεόδωρος Αργυρόπουλος1, Αμαλία Υφαντή2
1Νοσηλευτής, MSc, Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, 2Νοση-
λεύτρια, Παιδιατρική Κλινική, ΓΝΠΑ «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»

5. Ο θυρεοειδής αδένας έχει επίδραση στην καρδιακή λειτουργία;
Ελένη Μπάκα1, Βασιλική Κουλολία2, Μαρία Κάπελλα3
1Νοσηλεύτρια MSc, Προϊσταμένη ΤΕΠ, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», 2Νοσηλεύτρια, ΤΕΠ,
ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», 3Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, PhD, Διευθύντρια, Νοσηλευτική
Υπηρεσία, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

6. Νυχτερινή τρισεβδομαδιαία μακράς διαρκείας (7 ωρών) on line αι-
μοδιαδιήθηση (OL-HDF) σε μετά αραίωση στο κέντρο: εκτίμηση των
μεταβολών της αρτηριακής πίεσης κατά τη μετάβαση από συμβατι-
κής διάρκειας (4 ωρών) πρόγραμμα
Χρυσοβαλάντης Μιλτιάδης1, Σοφία Δούμου1, Ευαγγελία Μάτη1,
Ζωή Σκαρλάτου2, Ευαγγελία Μπαλλή1, Πέτρος Τσίτσης3,
Νικόλαος Ζουμπαρίδης4
1Νοσηλευτής/τρια, Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, Πρότυπο Νεφρολογικό Κέ-
ντρο Πέλλας, 2Νεφρολόγος, Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, Πρότυπο Νεφρολο-
γικό Κέντρο Πέλλας, 3Νοσηλευτής, Προϊστάμενος, Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρ-
σης, Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Πέλλας, 4Νεφρολόγος, Διευθυντής, Μονάδα
Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Πέλλας

7. Ο ρόλος της Συμβουλευτικής Νοσηλευτικής στην πρόγνωση ασθε-
νών που έχουν υποβληθεί σε επέμβαση ανοικτής καρδιάς
Όλγα Καδδά1, Δημήτριος Μπαλάνος2, Αναστασία Κοτανίδου3,
Αθανάσιος Μαγγίνας4, Γεώργιος Σταυρίδης5, Σεραφείμ Νανάς6,
Δημοσθένης Παναγιωτάκος7
1Νοσηλεύτρια PhD, Καρδιολογική ΜΕΘ, ΩΚΚ, 2Νοσηλευτής, MSc, ΩΚΚ, 3Καθηγή-
τρια Εντατικής Θεραπείας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, 4Καρδιολόγος, Διευθυντής Επεμ-
βατικής Καρδιολογίας, Mediterraneo Hospital, 5Καρδιοχειρουργός, FETCS, ΩΚΚ,
6Καθηγητής, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, 7Καθηγητής Βιο-
στατιστικής και Επιδημιολογίας της Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.


 
Sort by Date | Views