20/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Κλεάνθη Μακρυγιαννάκη | Οι έξυπνες φορητές συσκευές στην καθημερινή Καρδιολογική Νοση- λευτική κλινική πράξη

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

981,110 total
6,149 live
1,267 video
437,194 photo
Views:

ΒΕΡΓΙΝΑ14:00-15:00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΙI Πρόεδροι: Διονύσιος Γκατζόπουλος, Ιωάννης Χιωτέλης 1. Πλεονεκτήματα της απεικόνισης των σπινθηρογραφημάτων μυο- καρδίου μόνο μετά από κόπωση όταν η αιμάτωση μυοκαρδίου στην κόπωση είναι φυσιολογική Βασιλική Μανήρα1, Ελένη Κυρώζη2, Αθανάσιος Θεοδωράκος3, Μαρία Κουτελού4 1Νοσηλεύτρια, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, ΩΚΚ, 2Ακτινοφυσικός, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, ΩΚΚ, 3Πυρηνικός Ιατρός, Αναπληρωτής Διευθυντής, Τμήμα Πυρηνικής Ια- τρικής, ΩΚΚ, 4Πυρηνικός Ιατρός, Διευθύντρια, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, ΩΚΚ 2. Οι έξυπνες φορητές συσκευές στην καθημερινή Καρδιολογική Νοση- λευτική κλινική πράξη Κλεάνθη Μακρυγιαννάκη1, Γεώργιος Κολοστούμπης2, Ιωάννης Κανακάκης3 1Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, ΓΝΑ «Αλεξάνδρα», 2Εμπειρογνώμονας, PhD στις δράσεις Horizon 2020 (Health, SC1), ECDC, Eureka & Ερευνητής Marie Skłodowska-Curie actions, 3Καρδιολόγος, Διευθυντής Αιμοδυναμικού Τμήματος, ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» 8 Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016 3. Ενδοκαρδιακά εμφυτεύσιμα ασύρματα συστήματα βηματοδότησης: Μια τεχνολογία που απευθύνεται σε λίγους ή αποτελεί το μέλλον της καρδιακής βηματοδότησης; Ανδρονίκη Βασιλάκη1, Τασία Καραντζιά2, Αντωνία Πόρτση1 1Νοσηλεύτρια MSc, Κρατική Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», 2Νοση- λεύτρια, Προϊσταμένη Κρατική Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» 4. Ο νοσηλευτής πρόσωπο κλειδί στη σωστή ενημέρωση και ψυχολο- γική υποστήριξη του ασθενούς κατά την είσοδο στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο Σοφία Πλακούτση Νοσηλεύτρια, Αιμοδυναμικό Εργαστήριο ΠΓΝΙ 5. Διεγχειρητική διοισοφάγεια ηχωκαρδιογραφία Ιωάννης Φυτοκλής Νοσηλευτής, Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΠ «Τζάνειο» 6. Επιπλοκές κατά τη δια-κερκιδική προσπέλαση για αγγειοπλαστική των στεφανιαίων αγγείων, τεχνικές μείωσης αυτών και ο ρόλος του νοσηλευτή Φωτεινή Μητροπούλου1, Ανδριάνα Θεοδωρακοπούλου2, Μαρία Κάπελλα3 1Νοσηλεύτρια MSc, Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, Α΄ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστη- μίου Αθηνών, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», 2Νοσηλεύτρια MSc, Προϊσταμένη, Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, Α΄ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», 3Νοσηλεύτρια MSc, PhD, Διευθύντρια, Νοσηλευτική Υπηρεσία, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» 7. Εφαρμογή κλινικών νοσηλευτικών πρωτοκόλλων επεμβατικών πρά- ξεων στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο του 251 ΓΝΑ Χριστίνα Νέλλα Ασμχος (ΥΝ), Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, ΓΝΑ 15:00

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.


 
Sort by Date | Views