20/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Συζήτηση / Discussion

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

980,498 total
6,149 live
1,133 video
436,706 photo
Views:

ΙΛΙΣΣΟΣ | 14:00- 15:00 Δ’ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE D’
Συγγενείς Καρδιοπάθειες
Πρόεδροι: Β. Θανόπουλος, (Αθήνα), Σ. Ράμμος (Αθήνα)
Congenital heart disease
Chairpersons: V. Thanopoulos (Athens), S. Rammos (Athens)

14:00-14:15 Καρδιακή ανεπάρκεια και συγγενείς καρδιοπάθειες. Νέα δεδομένα – Α. Φρογουδάκη (Αθήνα)
Heart failure and congenital heart disease. New data – A. Frogoudaki (Athens)

14:15-14:30 Ανεπάρκεια πνευμονικής βαλβίδας στη διορθωμένη τετραλογία Fallot. Χειρουργική ή επεμβατική αντιμετώπιση; – Α. Τζίφα (Αθήνα)
Pulmonary valve failure in corrected tetralogy οf Fallot: surgical or transcatheter intervention – A. Tzifa (Athens)

14:30-14:45 Δίπτυχη αορτική βαλβίδα. Παρακολούθηση – Γ. Κωνσταντοπούλου (Αθήνα)
Bicuspid aortic valve. Follow up – G. Konstantopoulou (Athens)

14:45-15:00 Συζήτηση / DiscussionΠαρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.


 
Sort by Date | Views