20/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | E. Shlyakhto (Russia) | Μεταφραστική έρευνα στην Καρδιολογία

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

978,040 total
6,149 live
975 video
435,608 photo
Views:

14:15 – 15:15

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / LECTURES
Πρόεδροι: Δ. Κόκκινος (Αθήνα), Β.Παπαδημητρίου (Αθήνα),

Chairperson: D. Cokkinos (Athens), E. Tsiamis (Athens)
Νεφρική απονεύρωση στην αντιμετώπιση της υπέρτασης —πού
βρισκόμαστε και πού πηγαίνουμε; – F. Mahfoud (Germany)
Renal denervation in hypertension treatment —where
do we stand, where do we go? – F. Mahfoud (Germany)

Μεταφραστική έρευνα στην Καρδιολογία – E. Shlyakhto (Russia)
Translational research in Cardiology – E. Shlyakhto (Russia)

Διακοπή καπνίσματος στις γυναίκες και τους εφήβους:
σημαντικός πρωτογενής στόχος πρόληψης των
καρδιαγγειακών – A. Nedoshivin (Russia)
Smoking cessation in females and adolescents:
an important target for primary cardiovascular prevention

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.


 
Sort by Date | Views