20/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | F. Mahfoud (Germany) | Νεφρική απονεύρωση στην αντιμετώπιση της υπέρτασης —πού βρισκόμαστε και πού πηγαίνουμε; –

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

788,519 total
6,149 live
734 video
346,052 photo
Views:

ΟΛΥΜΠΙΑ | 14:15 – 15:15

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / LECTURES
Πρόεδροι: Δ. Κόκκινος (Αθήνα), Β.Παπαδημητρίου (Αθήνα),

Chairperson: D. Cokkinos (Athens), E. Tsiamis (Athens)
Νεφρική απονεύρωση στην αντιμετώπιση της υπέρτασης —πού
βρισκόμαστε και πού πηγαίνουμε; – F. Mahfoud (Germany)
Renal denervation in hypertension treatment —where
do we stand, where do we go? – F. Mahfoud (Germany)

Μεταφραστική έρευνα στην Καρδιολογία – E. Shlyakhto (Russia)
Translational research in Cardiology – E. Shlyakhto (Russia)

Διακοπή καπνίσματος στις γυναίκες και τους εφήβους:
σημαντικός πρωτογενής στόχος πρόληψης των
καρδιαγγειακών – A. Nedoshivin (Russia)
Smoking cessation in females and adolescents:
an important target for primary cardiovascular prevention

 
Sort by Date | Views

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.