20/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Δανάη Μωυσίδου | Φροντίδα ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια: μια νοσηλευτική προοπτική

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

978,160 total
6,149 live
1,217 video
435,672 photo
Views:

ΒΕΡΓΙΝΑ: 13:00-14:00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙI
Συντονίστριες: Χρυσούλα Μπαμπιωνιτάκη, Βασιλεία Παπαγιαννάκη
1. Παρεμβάσεις κοινωνικής στήριξης ως μέρος της παρηγορητικής φρο-
ντίδας για τη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής σε ασθενείς με
καρδιακή ανεπάρκεια: συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση
Μάρθα Κυριάκου1, Αικατερίνη Λαμπρινού2, Σοφία Κτίστη3, Αικατερίνη Φιλίππου4
1Νοσηλεύτρια, American Medical Center Λευκωσίας, 2Επίκουρος Καθηγήτρια
MSc, PhD, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπι-
στήμιο Κύπρου, 3Νοσηλεύτρια, ΓΝ Λευκωσίας, 4Νοσηλεύτρια, Ειδικό Επιστημονι-
κό Προσωπικό, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
7
Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016
2. Σακχαρώδης διαβήτης και καρδιακή ανεπάρκεια
Σπυριδούλα Ακτύπη1, Θεοδώρα Μιχαλοπούλου2, Μαρία Κάπελλα3
1Νοσηλεύτρια MSc, PhD (c), Α΄ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,
ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», 2Νοσηλεύτρια MSc, Προϊσταμένη, Α΄ Καρδιολογική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», 3Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, PhD, Διευ-
θύντρια, Νοσηλευτική Υπηρεσία, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»
3. Η κοινωνική στήριξη και η συμμόρφωση προς τη θεραπεία σε ασθενείς
με καρδιακή ανεπάρκεια: συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση
Κατερίνα Φιλίππου1, Αικατερίνη Λαμπρινού2, Νίκος Μίτλεττον3
1Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, RN, BSc Hons, MSc, PhD (c), Σχολή Επι-
στημών Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2Επί-
κουρος Καθηγήτρια MSc, PhD, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 3Αναπληρωτής Καθηγητής, PhD, Τμήμα Νο-
σηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
4. Φροντίδα ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια: μια νοσηλευτική προοπτική
Δανάη Μωυσίδου1, Φωτεινή Αμπατζίδου2
1Νοσηλεύτρια, Καρδιοχειρουργική Κλινική, ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου», 2Πνευμονο-
λόγος - Εντατικολόγος, Καρδιοχειρουργική Κλινική, ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου»
5. Ποιότητα ζωής ασθενών μετά από διαδερμική εμφύτευση αορτικής
βαλβίδας: σύγκριση με υγιή πληθυσμό στην Κύπρο
Απόστολος Γατίδης1, Μιχαήλ Δρακομαθιουλάκης2, Πέτρος Γαλάνης3
1RN, BSc Nursing, MSc, ILSP(ERC), Εργαστήριο Καθετηριασμών, ΓΝ Λευκωσίας,
2RN, BSc Nursing, MSc, ALSP(ERC), Εργαστήριο Καθετηριασμών, ΓΝ Λευκωσίας,
3Νοσηλευτής ΠΕ, MPH, PhD, Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσι-
ών, Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ
6. Εμμένουσα αιμοδυναμική αποσταθεροποίηση ασθενούς, μετά από
χειρουργική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας, οφειλόμενη σε κοι-
λιακή επικαρδιακή βηματοδότηση: μια ενδιαφέρουσα περίπτωση
Κωνσταντίνος Γιακουμιδάκης1, Σταύρος Θεολόγου2, Νικόλαος Φώτος3,
Ηρώ Μπροκαλάκη4
1Νοσηλευτής ΠΕ, MSc, PhD, Καρδιοχειρουργική Μονάδα, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»,
2Νοσηλευτής ΤΕ, MSc, Καρδιοχειρουργική Μονάδα, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», 3Επίκου-
ρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, 4Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.


 
Sort by Date | Views