20/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | X. Παναγούλης | Στατίνες σε νέους < 30 ετών και ηλικιωμένους > 80 ετών

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

978,144 total
6,149 live
1,689 video
435,664 photo
Views:

ΟΛΥΜΠΙΑ | 13:00 – 14:15
Γ’ ΣΤΡOΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠEΖΙ / ROUND TABLE C’
Προληπτική Καρδιολογία
Πρόεδροι: Α. Δρίτσας (Αθήνα), Ε. Μπιλιανού (Αθήνα)
Preventive Cardiology
Chairpersons: A. Dritsas (Athens), E. Bilianou (Athens)
13:00 – 13:12 Το παράδοξο της παχυσαρκίας στην καρδιακή ανεπάρκεια –
Θ. Ψαλτοπούλου (Αθήνα)
The paradox of obesity in heart failure –
Th. Psaltopoulou (Athens)
13:12 – 13:24 Θεραπεία της δυσλιπιδαιμίας πέρα από τις στατίνες –
Ι. Σκούμας (Αθήνα)
Treating dyslipidemia beyond statins – I. Skoumas (Athens)
13:24 – 13:36 Στατίνες σε νέους < 30 ετών και ηλικιωμένους > 80 ετών –
X. Παναγούλης (Aθήνα)
Statines in the young under 30 years old and the elderly
over 80 years old – Ch. Panagoulis (Athens)
13:36 – 13:48 Θεραπεία της υπερτριγλυκεριδαιμίας. Σε ποιους και γιατί –
Γ. Κολοβού (Αθήνα)
Treatment of hypertriglyceridemia. In whom and why? –
G. Kolovou (Athens)
13:48 – 14:00 Οικογενής δυσλιπιδαιμία. Τι πρέπει να γνωρίζουμε –
Λ. Ραλλίδης (Αθήνα)
Familial dyslipidemia. What we should know –
L. Rallidis (Athens)
14:00 – 14:10 Θεραπεία της δυσλιπιδαιμίας. Πού βρισκόμαστε σήμερα; –
Χ. Βλαχόπουλος (Αθήνα)

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.


 
Sort by Date | Views