20/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Ι. Γουδέβενος | Μεθοριακή ζώνη στηv Καρδιολογία

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

978,273 total
6,149 live
1,167 video
435,747 photo
Views:

ΙΛΙΣΣΟΣ | 13:00-14:00 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / LECTURES
Πρόεδροι: Ι. Σκουλαρίγκης (Λάρισα), Ι. Στυλιάδης (Θεσσαλονίκη)
Chairpersons: I. Skoularigkis (Larissa), I. Styliadis (Thessaloniki)

Μεθοριακή ζώνη στηv Καρδιολογία – Ι. Γουδέβενος (Ιωάννινα)
Frontier in Cardiology – I. Goudevenos (Ioannina)

Μια νέα προσέγγιση στη θεραπεία της σταθερής στηθάγχης – Α. Ι. Μανώλης (Αθήνα)
A new approach to the treatment of stable angina – A. J. Manolis (Athens)

Σύγχρονες προκλήσεις της υπολιπιδαιμικής αγωγής – Μ. Ελισσάφ (Ιωάννινα)
Current challenges in hypolipidemic treatment – M. Elissaf (Ioannina)

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.


 
Sort by Date | Views