20/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Σ. Κάκουρος | Ασθενής με δύσπνοια και πιθανό πνευμονολογικό ή/και καρδιακό νόσημα. Η άποψη του Καρδιολόγου

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

978,003 total
6,149 live
1,441 video
435,579 photo
Views:

ΙΛΙΣΣΟΣ | Γ’ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE C’
H Καρδιολογία συναντά τις άλλες ειδικότητες. Γόνιμες αντιπαραθέσεις
Πρόεδροι: Ν. Κουλούρης (Αθήνα), Ι. Μπολέτης (Αθήνα)
Cardiology meets other specialties. Constructive debates
Chairpersons: N. Koulouris (Athens) I. Boletis (Athens)

11:30-11:45 Νεφρική δυσλειτουργία στον καρδιολογικό ασθενή.
Καρδιολογική θεώρηση – Β. Μπιστόλα (Αθήνα)
Renal dysfunction in a cardiac patient. The Cardiologist’s opinion – V. Bistola (Athens)

11:45-12:00 Νεφρική δυσλειτουργία στον καρδιολογικό ασθενή.
Νεφρολογική θεώρηση – Δ. Πετράς (Αθήνα)
Renal dysfunction in a cardiac patient. The Nephrologist's opinion – D. Petras (Athens)

12:00-12:15 Ασθενής με δύσπνοια και πιθανό πνευμονολογικό ή/και καρδιακό νόσημα. Η άποψη του Καρδιολόγου – Σ. Κάκουρος (Αθήνα)
Patient with dyspnea and likely lung or heart disease. The Cardiologist’s opinion – S. Kakouros (Athens)

12:15-12:30 Ασθενής με χρόνια αποφρακτικη πνευμονοπάθεια και καρδιαγγειακές παθήσεις. Η άποψη του Πνευμονολόγου – Σ. Λουκίδης (Αθήνα)
Patient with chronic obstructive pulmonary disease and cardiovascular disease. The pulmonary specialist’s opinion – S. Loukidis (Athens)

12:30-13:00 Συζήτηση / Discussion


Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.


 
Sort by Date | Views