20/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Κωνσταντίνος Δ. Πολυζώης | Έμφραγμα του μυοκαρδίου και άσκηση

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

978,029 total
6,149 live
1,294 video
435,600 photo
Views:

ΒΕΡΓΙΝΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ι Συντονίστριες: Χρύσα Παναγιώτου, Μαρία Μελετιάδου 1. Έμφραγμα του μυοκαρδίου και άσκηση Κωνσταντίνος Δ. Πολυζώης Φοιτητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών 2. Στρατηγικές θεραπείας και αποτελέσματα των ασθενών με έμφραγ- μα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST διαστήματος που μεταφέ- ρονται μετά τη χορήγηση ινωδολυτικού φαρμάκου Ελένη Αποστολοπούλου1, Αικατερίνη Βενετσιάνου1, Σοφία Αντωνοπούλου1, Μαρία Ελένη Τακούρ1, Παναγιώτα Κωτσιοπούλου2, Μαρία Σωτηροπούλου1, Δημήτριος Χρυσός3 1Νοσηλεύτρια, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ΓΠΝ Τρίπολης, 2Νοσηλεύτρια MSc, Καρδιολογική Κλινική, ΓΠΝ Τρίπολης, 3Καρδιολόγος, Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ, Καρδιολογική Κλινική, ΓΠΝ Τρίπολης 6 Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016 3. Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και προνοσοκομειακή καθυστέρηση Μαρία Τσιαμαντά1, Αγορή Τσαρούχα2, Ειρήνη Φωτιάδου3 1Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, Στεφανιαία Μονάδα, ΓΝ Βόλου, 2Ειδικευόμενη Ιατρός, PhD, Καρδιολογική Κλινική, ΓΝ Βόλου, 3Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη, Καρδιο- λογική Κλινική, ΓΝ Βόλου 4. Ο ρόλος του νοσηλευτή στη σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Αλεξάνδρα Γιάνναρου1, Ελένη Σπυροπούλου2 1Νοσηλεύτρια MSc, Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης Καρδιοπαθών, ΓΝΠ «Τζάνειο», 2Νοσηλεύτρια MSc (c), ΩΚΚ 5. Προγνωστικοί δείκτες μετά από επιτυχή πρωτογενή αγγειοπλαστική Αικατερίνη Μανιού1, Ανατολή Καλαϊτζίδου1, Ελένη Μπάκα2, Μαρία Κάπελλα3 1Νοσηλεύτρια MSc, ΤΕΠ, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», 2Νοσηλεύτρια MSc, Προϊσταμένη ΤΕΠ, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», 3Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, PhD, Διευθύντρια, Νοσηλευτι- κή Υπηρεσία, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» 6. Διερεύνηση των αιτιών καθυστέρησης στην αναζήτηση ιατρικής βοήθειας σε ασθενείς με Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (STEMI, NSTEMI, Ασταθής Στηθάγχη) Αλεξάνδρα Γιάνναρου1, Σταματίκη Πίκουλα2, Άννα Ρούσσου3 1Νοσηλεύτρια MSc, Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης Καρδιοπαθών, ΓΝΠ «Τζάνειο», 2Νοσηλεύτρια MSc (c), Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης Καρδι- οπαθών, ΓΝΠ «Τζάνειο», 3Νοσηλεύτρια, Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης Καρδιοπαθών, ΓΝΠ «Τζάνειο» 7. Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου μετά από έντονη σεξουαλική δρα- στηριότητα: παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού Βαρεζίνα Ζούλια1, Μαρία Σαρακατσιάνου2, Παναγιώτα Σταθουλοπούλου3, Αλεξάνδρα Αγγελοπούλου4, Μαρία Κάπελλα5 1Νοσηλεύτρια MSc, Μονάδα Στεφανιαίας Νόσου, Α΄ Καρδιολογική Κλινική Πανεπι- στημίου Αθηνών, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», 2Νοσηλεύτρια, Αναπληρώτρια Προϊσταμέ- νη, Μονάδα Στεφανιαίας Νόσου, Α΄ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», 3Νοσηλεύτρια, Μονάδα Στεφανιαίας Νόσου, Α΄ Καρδιολογι- κή Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», 4Νοσηλεύτρια MSc (c), Προϊσταμένη, Μονάδα Στεφανιαίας Νόσου, Α΄ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», 5Νοσηλεύτρια MSc, PhD, Διευθύντρια, Νοσηλευτική Υπηρεσία, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.


 
Sort by Date | Views