20/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Κ. Τούτουζας | Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα TAVI σε ασθενείς μετρίου και μικρού κινδύνου

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

774,890 total
6,149 live
1,111 video
339,084 photo
Views:

ΟΛΥΜΠΙΑ | 11:30 – 13:00 B’ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE B’ Διαδερμική εμφύτευση αορτικής βαλβίδας Πρόεδροι: Γ. Μπομπότης (Θεσσαλονίκη), Κ. Σπάργιας (Αθήνα) Percutaneous aortic valve implantation Chairpersons: G. Bompotis (Thessaloniki), K. Spargias (Athens) 11:30 – 11:45 Απεικόνιση στην TAVI. Πότε και πού; – Μ. Δρακοπούλου (Αθήνα) Imaging in TAVI. When and where? – M. Drakopoulou (Athens) 11:45 – 12:00 Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα TAVI σε ασθενείς μετρίου και μικρού κινδύνου – Κ. Τούτουζας (Αθήνα) Safety and effectiveness of TAVI in medium and low risk patients - K. Toutouzas (Athens) 12:00 – 12:15 Επιπλοκές, πρόληψη, αντιμετώπιση – Α. Ζαχαρούλης (Αθήνα) Complications, prevention, treatment – A. Zacharoulis (Athens) 12:15 – 12:30 Στεφανιαία νόσος και TAVI. Αντιμετώπιση – Ι. Ιακώβου (Αθήνα) Coronary disease and TAVI. Treatment – I. Iakovou (Athens) 12:30 – 12:45 Βαλβίδες 2ης γενιάς. Κλινικά αποτελέσματα – Μ. Χρυσοχέρης (Αθήνα) Valves of 2nd generation. Clinical results – M. Chrysoheris (Athens) 12:45 – 13:00 Συζήτηση / Discussion

 
Sort by Date | Views

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.