20/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Α. Τζίκας | Σύγκλειση ωτίου αριστερού κόλπου. Πού βρισκόμαστε;

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

940,864 total
6,149 live
1,017 video
416,272 photo
Views:

ΙΛΙΣΣΟΣ | 09:30-11:00 Β΄ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE Β’
Δομικές καρδιοπάθειες πέρα της στένωσης της αορτικής
βαλβίδας
Πρόεδροι: Γ. Κοχιαδάκης (Κρήτη), Κ. Στράτος (Αθήνα)
Structural heart disease beyond aortic stenosis
Chairpersons: G. Kochadakis (Crete), K. Stratos (Athens)

09:30-09:45 Διαδερμική σύγκλειση παραβαλβιδικών διαφυγών –
Γ. Τρανταλής (Αθήνα)
Percutaneous closure of paravalvular leaks – G. Trantalis (Athens)
09:45-10:00 Διαδερμική αντιμετώπιση ανεπάρκειας μιτροειδούς.
Σε ποιούς και πώς – Β. Νινιός (Θεσσαλονίκη)
Percutaneous treatment of mitral regurgitation.
To whom and how – V. Ninios (Thessaloniki)
10:00-10:15 Σύγκλειση ωτίου αριστερού κόλπου. Πού βρισκόμαστε; –
Α. Τζίκας (Θεσ/νίκη)
Occlusion of left atrial appendage. Where do we stand? –
A. Tzikas (Thessaloniki)
10:15-10:30 Σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας και ανοικτού
ωοειδούς τρήματος - Γ. Κατσιμαγκλής (Αθήνα)
Occlusion of atrial septal defects and patent foramen ovale –
G. Katsimagklis (Athens)
10:30-10:45 Διαδερμική αντιμετώπιση ανεπάρκειας τριγλώχινας –
Γ. Γιαννόπουλος (Αθήνα)
Percutaneous treatment of tricuspid regurgitation –
G. Giannopoulos (Athens)
10:45-11:00 Συζήτηση / Discussion


Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.


 
Sort by Date | Views