20/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Β. Καμπερίδης | Διαγνωστική προσέγγιση

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

789,563 total
6,149 live
2,175 video
346,549 photo
Views:

ΟΛΥΜΠΙΑ | 09:30 – 11:00 Α’ ΣΤΡΟΓΓΥΛO ΤΡΑΠEΖΙ / ROUND TABLE A’
Καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης
Πρόεδροι: Σ. Αδαμόπουλος (Αθήνα), Ν. Αγκομαχαλελής
(Θεσσαλονίκη)
Heart failure with preserved ejection fraction
Chairpersons: S. Adamopoulos (Athens), N. Agkomahalelis
(Thessaloniki)

09:30 - 09:45 Ορισμός- επιδημιολογία – παθοφυσιολογία – πρόγνωση –
Β. Ματζαράκη (Αθήνα)
Definition – epidemiology – pathophysiology – prognosis –
V. Matzaraki (Athens)
09:45- 10:00 Διαγνωστική προσέγγιση – Β. Καμπερίδης (Θεσσαλονίκη)
Diagnostic approach – V. Kamberidis (Thessaloniki)
10:00 – 10:15 Υπάρχει θεραπεία στην καρδιακή ανεπάρκεια με
διατηρημένο κλάσμα εξώθησης; - Δ. Φαρμάκης (Αθήνα)
Is there a treatment for heart failure with preserved
ejection fraction? – D. Farmakis (Athens)
10:15 – 10:30 Θεραπεία συνοσηροτήτων στην καρδιακή ανεπάρκεια
με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης – Α. Καραβίδας (Αθήνα)
Co-morbidities treatment in heart failure with preserved
ejection fraction – A. Karavidas (Athens)
10:30 – 10:45 Διαστρωμάτωση κινδύνου στην καρδιακή ανεπάρκεια
με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης – Α. Δαμέλου (Πάτρα)
Risk stratification in heart failure with preserved ejection
fraction – A. Damelou (Patra)
10:45 – 11:00 Συζήτηση / Discussion

 
Sort by Date | Views

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.