20/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Ν. Κουρής | Στην Καρδιο-ογκολογία

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

976,572 total
6,149 live
1,647 video
434,680 photo
Views:

ΟΛΥΜΠΙΑ | 08:30 – 09:30 WORKSHOP
Η ευστροφία της υπερηχοκαρδιογραφίας
Πρόεδροι: Γ. Καρατασάκης (Αθήνα), Ε. Μάτσακας (Αθήνα)

The ingenuity of echocardiography
Chairpersons: G. Karatasakis (Athens), E. Matsakas
(Athens)
08:30 – 08:45 Στη διερεύνηση των οξέων αορτικών συνδρόμων -
Δ. Τσιάπρας (Αθήνα)
In the workup of acute aortic syndromes – D. Tsiapras
(Athens)
08:45 – 09:00 Στην Καρδιο-ογκολογία - Ν. Κουρής (Αθήνα)
In Cardio-ongology – N. Kouris (Athens)
09:00 – 09:15 Στη φιλοσοφία της βαλβιδικής νόσου - Ε. Αναγνώστου
(Θεσσαλονίκη)
In the philosophy of valvular disease – E. Anagnostou
(Thessaloniki)
09:15 – 09:30 Στον καρδιακό ασυγχρονισμό. Η αναζήτηση του
Άγιου Δισκοπότηρου - Α. Στεφανίδης (Αθήνα)
In cardiac dyssynchrony. Search for the Holly Grail –
A. Stefanidis (Athens)

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.


 
Sort by Date | Views