13/02/2016 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2016 | Γ. Ανδρικόπουλος (Αθήνα) | Τεχνολογικές εξελίξεις: αυξάνουν την αποτελεσματικότητα ή απλά διευκολύνουν την επέμβαση

 

Share

1,318,906 total
4,981 live
1,264 video
819,882 photo
Views:

ΔΩΔΩΝΗ |12:30 - 13:35 |
Γ’ Στρογγυλό Τραπέζι
Ηλεκτρική απομόνωση πνευμονικών φλεβών: Εξελίξεις - αποτελέσματα
Πρόεδροι: Β. Βασιλικός (Θεσσαλονίκη), Α. Κατσίβας (Αθήνα)

 
Sort by Date | Views
Παρακολουθήστε Ζωντανά & On Demand τα Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2016 της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

11 - 13 Φεβρουαρίου 2016
Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα

Εγγραφείτε μέσω της ΕΚΕ για να λάβετε κωδικό barcode για την παρακολούθηση σας.

Ο χρόνος παρακολούθησης προσμετράται μέσω Υπολογιστή, Iphone και Ipad.

Για να δείτε το Τελικό Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.

Για να δείτε το ηλεκτρονικό πρόγραμμα και να αξιολογήσετε τις ομιλίες και τα sessions πατήστε εδώ.

Το υλικό του συνεδρίου αφορά σε ιατρούς.