12/02/2016 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2016 | Ε. Πετροπούλου (Αθήνα) | Αντιπηκτική αγωγή (παλαιότερη και νεότερη) στην καρδιακή ανεπάρκεια

 

Share

1,322,983 total
4,981 live
1,135 video
822,688 photo
Views:

ΔΩΔΩΝΗ | 16:00 - 17:00 |
Δ’ Στρογγυλό Τραπέζι
Συνοσηρότητες στην καρδιακή ανεπάρκεια
Πρόεδροι: Ε. Μάτσακας (Αθήνα), Χ. Πίτσαβος (Αθήνα)

 
Sort by Date | Views
Παρακολουθήστε Ζωντανά & On Demand τα Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2016 της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

11 - 13 Φεβρουαρίου 2016
Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα

Εγγραφείτε μέσω της ΕΚΕ για να λάβετε κωδικό barcode για την παρακολούθηση σας.

Ο χρόνος παρακολούθησης προσμετράται μέσω Υπολογιστή, Iphone και Ipad.

Για να δείτε το Τελικό Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.

Για να δείτε το ηλεκτρονικό πρόγραμμα και να αξιολογήσετε τις ομιλίες και τα sessions πατήστε εδώ.

Το υλικό του συνεδρίου αφορά σε ιατρούς.