31/10/2015 36ο Πανελλήνιο (Διεθνές) Καρδιολογικό Συνέδριο | Γ. Κουργιαννίδης (Αθήνα) | Εξάντληση γεννήτριας σε βηματοδοεξαρτώμενο ασθενή με χαμηλό κλάσμα εξώθησης: αντικατάσταση γεννήτριας, απινιδωτής ή αμφικοιλιακός βηματοδότης;

 

Share

1,428,223 total
4,473 live
1,480 video
818,542 photo
Views:

08.30 - 09.30 ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1 | WORKSHOP Συγκοπή. Διαχείριση συγκοπής σε ειδικές
κλινικές καταστάσεις
Πρόεδροι: Ε. Λιβάνης (Αθήνα), Σ. Ρόκας (Αθήνα)

08.30 - 08.45 Υποτροπιάζουσα συγκοπή και LBBB σε ηλικιωμένο ασθενή:
Τilt test, ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος ή απευθείας
εμφύτευση βηματοδότη; - Σ. Σιδερής (Αθήνα)
08.45 - 09.00 Μετεμφραγματικός ασθενής με διατηρημένο κλάσμα εξώ-
θησης και παύσεις στο Holter: ηλεκτροφυσιογικός έλεγχος,
βηματοδότης ή απινιδωτής - Ν. Φραγκάκης (Θεσσαλονίκη)
09.00 - 09.15 Εξάντληση γεννήτριας σε βηματοδοεξαρτώμενο ασθενή
με χαμηλό κλάσμα εξώθησης: αντικατάσταση γεννήτριας,
απινιδωτής ή αμφικοιλιακός βηματοδότης; -
Γ. Κουργιαννίδης (Αθήνα)
09:15 - 09:30 Υποτροπιάζουσα παρασυμπαθητικοτονική συγκοπή.
Πότε εμφυτεύουμε βηματοδότη - Σ. Ξυδώνας (Αθήνα)

Παρακολουθήστε το 36ο Πανελλήνιο (Διεθνές) Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 29-31 Οκτωβρίου 2015, στην Θεσσαλονίκη, στο Makedonia Palace.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Το υλικό του συνεδρίου αφορά σε ιατρούς.

Ο χρόνος παρακολούθησης με barcode καταγράφεται μέσω υπολογιστή.
Για να δείτε το Πρόγραμμα του Συνεδρίου, πατήστε εδώ.

Για να δείτε το ηλεκτρονικό πρόγραμμα και να αξιολογήσετε τις ομιλίες και τα sessions πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ. 
 
Sort by Date | Views