ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο.Ε.

Ομάδα εργασίας Ηχωκαρδιολογίας | 2017 - 2018

11.09.2017 28.409 total views
Παρακολουθήστε ζωντανά και αποηκευμένα τα μαθήματα της Ομάδας Εργασίας Ηχωκαρδιολογίας...
Live Videos

Ομάδα εργασίας Ηχωκαρδιολογίας | 2016 - 2017

07.11.2016 14.874 total views
Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση τα μαθήματα της Ομάδας Εργασίας Ηχωκαρδιολογίας...
Live

Ομάδα Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας | 2015 - 2016

05.10.2015 3.949 total views
Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση τις συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας Καρδιακής...
Live

Ομάδα εργασίας Ηχωκαρδιολογίας | 2015 - 2016

07.09.2015 4.751 total views
Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση τα μαθήματα της Ομάδας Εργασίας Ηχωκαρδιολογίας...
Live

Ομάδα εργασίας Ηχωκαρδιολογίας | 2014 - 2015

04.05.2015 6.174 total views
Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση τα μαθήματα της Ομάδας Ηχωκαρδιολογίας της Ελληνικής...
Live

Ομάδα Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας | 2014 - 2015

16.03.2015 5.497 total views
Παρακολουθήστε τις συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας της ΕΚΕ...
Live

Ομάδα Εργασίας Πρόληψης & Αποκατάστασης | 2014 - 2015

19.11.2014 1.677 total views
Παρακολουθήστε το μάθημα της Ομάδα Εργασίας Πρόληψης & Αποκατάστασης της Ελληνικής...
Live

Ομάδα Εργασίας Ηχωκαρδιολογίας | 2014

10.03.2014 3.778 total views
Παρακολουθήστε τις συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας Ηχωκαρδιολογίας της ΕΚΕ για την...
Live

Ομάδα Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας | 2014

10.03.2014 2.349 total views
Παρακολουθήστε τις συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας της ΕΚΕ...
Live

Ομάδα Εργασίας Καρδιακής Ανεπαρκείας | 2012 - 2013

19.06.2013 2.199 total views
Παρακολουθήστε τις συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας της ΕΚΕ...
Live

Ομάδα Εργασίας Μυοκαρδιοπαθειών και Βασικής Έρευνας | 2012 -...

02.04.2013 1.616 total views
Παρακολουθήστε τις συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας Μυοκαρδιοπαθειών και Βασικής...
Live

Ομάδα Εργασίας Αιμοδυναμικής και Επεμβατικής Καρδιολογίας | 2012...

11.03.2013 1.919 total views
Παρακολουθήστε τις συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας Αιμοδυναμικής και Επεμβατικής...
Live

Ομάδα Εργασίας Ηχωκαρδιολογίας | 2012 - 2013

14.01.2013 3.002 total views
Παρακολουθήστε τις συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας Ηχωκαρδιολογίας της ΕΚΕ για την...
Live