18/10/2018 Δορυφορικά Συμπόσια | 39ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο

Δορυφορικά Συμπόσια  |  39ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο  
 

Share

176 total
116 video
Views:
 
Sort by Date | Views
Παρακολουθήστε αποθηκευμένα τις ομιλίες από τα Δορυφορικά Συμπόσια που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του 39ου Πανελλήνιου Καρδιλογικού Συνεδρίου.